VÅRA SENASTE PROJEKT

KONTAKTA OSS

Din integritet är viktig för oss. Det är Martinez Totalentreprenad AB:s policy att respektera din integritet och följa alla tillämpliga lagar och regler angående eventuell personlig information vi kan samla in om dig, inklusive på vår webbplats Martinezbygg och andra webbplatser som vi äger och driver.

Information vi samlar in  

Informationen vi samlar in inkluderar både information som du medvetet och aktivt tillhandahåller oss när du använder eller deltar i någon av våra tjänster och kampanjer, samt information som automatiskt skickas från dina enheter i samband med åtkomst till våra produkter och tjänster.

Loggdata

När du besöker vår webbplats loggar våra servrar automatiskt standarddata som din webbläsare tillhandahåller. Det kan inkludera din enhets Internet Protocol (IP)-adress, din webbläsartyp och version, de sidor du besöker, tidpunkten och datumet för ditt besök, tiden som spenderades på varje sida, andra detaljer om ditt besök och tekniska detaljer som uppstår i samband med eventuella fel som du kan stöta på.

Observera att medan denna information i sig inte kan identifiera dig personligen kan det vara möjligt att kombinera den med annan data för att personligen identifiera individer.

Personlig information

Vi kan be om personlig information som kan inkludera en eller flera av följande:

Namn

E-post

Rättsliga grunder för behandling av din personliga information

Vi samlar bara in och använder din personliga information när vi har en laglig grund att göra det. I dessa fall samlar vi endast in personlig information som rimligen är nödvändig för att tillhandahålla våra tjänster till dig.

Insamling och användning av information

Vi kan samla in personlig information från dig när du gör något av följande på vår webbplats:

  • Registrera dig för att få uppdateringar från oss via e-post eller sociala mediekanaler
  • Använda en mobil enhet eller webbläsare för att komma åt vårt innehåll
  • Kontakta oss via e-post, sociala medier eller liknande tekniker
  • När du nämner oss på sociala medier

Vi kan samla, lagra, använda och lämna ut information för följande ändamål, och personlig information kommer inte att behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål:

  • För att möjliggöra anpassning eller personifiering av din upplevelse på vår webbplats
  • För reklam och marknadsföring, inklusive att skicka marknadsföringsinformation om våra produkter och tjänster och information om tredje parter som vi tror kan vara av intresse för dig

Observera att vi kan kombinera den information vi samlar in om dig med allmän information eller forskningsdata vi får från andra betrodda källor.

Säkerheten för din personliga information

När vi samlar in och behandlar personlig information och så länge vi behåller denna information kommer vi att skydda den inom kommersiellt acceptabla medel för att förhindra förlust och stöld samt obehörig åtkomst, avslöjande, kopiering, användning eller ändring.

Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda den personliga information du tillhandahåller oss vill vi påpeka att ingen metod för elektronisk överföring eller lagring är 100% säker och ingen kan garantera absolut datasäkerhet. Vi kommer att följa tillämpliga lagar i händelse av ett dataintrång.

Du är ansvarig för att välja ett lösenord och för dess övergripande säkerhetsstyrka, liksom för att säkerställa säkerheten för din egen information inom ramen för våra tjänster.

Hur länge behåller vi din personliga information?

Vi behåller din personliga information endast så länge det är nödvändigt. Denna tidsperiod kan bero på vad vi använder din information till, i enlighet med denna integritetspolicy. Om din personliga information inte längre behövs kommer vi att radera den eller anonymisera den genom att ta bort alla detaljer som identifierar dig.

Om det behövs kan vi dock behålla din personliga information för att uppfylla lagliga, redovisningsmässiga eller rapporteringsmässiga skyldigheter eller för arkivändamål i allmänt intresse, vetenskaplig, historisk forskning eller statistiska ändamål.

Barns integritet

Vi riktar inte några av våra produkter eller tjänster till barn under 13 år, och vi samlar inte medvetet in personlig information från barn under 13 år.

Utlämnande av personlig information till tredje parter

Vi kan lämna ut personlig information till:

en moder-, dotter- eller anknuten bolag tredjepartsleverantörer för att möjliggöra att de tillhandahåller sina tjänster, såsom IT-leverantörer, datalagring, hosting och serverleverantörer, annonsörer eller analysplattformar våra anställda, entreprenörer och/eller relaterade enheter våra befintliga eller potentiella agenter eller affärspartners sponsorer eller arrangörer av eventuella tävlingar, utlottningar eller kampanjer som vi genomför domstolar, tribunaler, regleringsmyndigheter och brottsbekämpande myndigheter, enligt lagens krav, i samband med pågående eller potentiella rättsliga förfaranden eller för att fastställa, utöva eller försvara våra rättigheter tredjeparter, inklusive agenter eller underleverantörer, som hjälper oss att tillhandahålla information, produkter, tjänster eller direktmarknadsföring till dig tredje parter för att samla in och behandla data

Internationella överföringar av personlig information

Den personliga information vi samlar in lagras och/eller behandlas där vi eller våra partners, dotterbolag och tredjepartsleverantörer har faciliteter. Var medveten om att de platser där vi lagrar, behandlar eller överför din personliga information kan ha olika dataskyddslagar än det land där du ursprungligen lämnade informationen. Om vi överför din personliga information till tredje parter i andra länder:

(i)Vi kommer att genomföra dessa överföringar i enlighet med kraven i tillämplig lag.

(ii) kommer vi att skydda den överförda personliga informationen i enlighet med denna integritetspolicy.

Dina rättigheter och kontroll över din personliga information

Du har alltid rätt att inte lämna ut personlig information till oss, med förståelsen att din upplevelse av vår webbplats kan påverkas. Vi kommer inte att diskriminera dig för att du utövar någon av dina rättigheter gällande din personliga information. Om du väljer att lämna ut personlig information till oss förstår du att vi kommer att samla in, lagra, använda och lämna ut den i enlighet med denna integritetspolicy. Du har rätt att begära information om vilken personlig information vi har om dig.

Om vi får personlig information om dig från en tredje part kommer vi att skydda den enligt vad som anges i denna integritetspolicy. Om du är en tredje part som lämnar ut personlig information om någon annan garanterar du att du har denna persons samtycke att lämna ut personlig information till oss.

Om du tidigare har samtyckt till att vi använder din personliga information för direktmarknadsföring kan du när som helst ändra dig. Vi kommer att ge dig möjlighet att avregistrera dig från vår e-postdatabas eller välja bort kommunikation. Var medveten om att vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss bekräfta din identitet.

Om du anser att någon information vi har om dig är felaktig, föråldrad, ofullständig, irrelevant eller vilseledande, var god kontakta oss med hjälp av de uppgifter som anges i denna integritetspolicy. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att korrigera eventuell information som visar sig vara felaktig, ofullständig, vilseledande eller föråldrad.

Om du anser att vi har överträtt en tillämplig dataskyddslag och vill göra en klagomål, var god kontakta oss med hjälp av uppgifterna nedan och ge oss fullständiga detaljer om den påstådda överträdelsen. Vi kommer att undersöka ditt klagomål snabbt och svara skriftligt, där vi redogör för resultatet av vår undersökning och de åtgärder vi kommer att vidta för att hantera ditt klagomål. Du har även rätt att kontakta en tillsynsmyndighet eller dataskyddsmyndighet angående ditt klagomål.

Use of Cookies

Vi använder “cookies” för att samla in information om dig och din aktivitet på vår webbplats. En cookie är en liten datafil som vår webbplats lagrar på din dator och hämtar varje gång du besöker den, så att vi kan förstå hur du använder vår webbplats. Det hjälper oss att servera dig innehåll baserat på de preferenser du har angett.

GDPR Dataskyddsrättigheter

Vi vill se till att du är fullständigt medveten om alla dina dataskyddsrättigheter. Varje användare har följande rättigheter:

Rätten till tillgång – Du har rätt att begära kopior av dina personuppgifter. Vi kan ta ut en liten avgift för denna tjänst.

Rätten till rättelse – Du har rätt att begära att vi rättar eventuell information som du anser är felaktig. Du har också rätt att begära att vi kompletterar informationen som du anser är ofullständig.

Rätten till radering – Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter, under vissa förutsättningar.

Rätten till begränsning av behandling – Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, under vissa förutsättningar.

Rätten att invända mot behandling – Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter, under vissa förutsättningar.

Rätten till dataportabilitet – Du har rätt att begära att vi överför de data som vi har samlat in till en annan organisation eller direkt till dig, under vissa förutsättningar.

Om du lämnar in en begäran har vi en månad på oss att svara. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss.

CCPA Integritetsrättigheter (Sälj inte min personliga information)

Enligt CCPA har Kaliforniens konsumenter bland annat rätt att:

Begära att ett företag som samlar in en konsumentens personuppgifter avslöjar vilka kategorier och specifika delar av personuppgifter som företaget har samlat in om konsumenter.

Begära att ett företag raderar alla personuppgifter om konsumenten som företaget har samlat in.

Begära att ett företag som säljer en konsumentens personuppgifter inte säljer konsumentens personuppgifter.

Om du lämnar in en begäran har vi en månad på oss att svara. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss.

CCPA Integritetsrättigheter (Sälj inte min personliga information)

Enligt CCPA har Kaliforniens konsumenter bland annat rätt att:

Begära att ett företag som samlar in en konsumentens personuppgifter avslöjar vilka kategorier och specifika delar av personuppgifter som företaget har samlat in om konsumenter.

Begära att ett företag raderar alla personuppgifter om konsumenten som företaget har samlat in.

Begära att ett företag som säljer en konsumentens personuppgifter inte säljer konsumentens personuppgifter.

Om du lämnar in en begäran har vi en månad på oss att svara. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss.

Gränser för vår policy

Our website may link to external websites that are not operated by us. Please be aware that we have no control over the content and policies of these websites and cannot be held responsible for their privacy practices.

Changes to this policy

We may, at our sole discretion, change our privacy policy to reflect updates to our business processes, currently accepted practices, or changes in law or regulation. If we decide to change this Privacy Policy, we will post the changes here at the same link you use to access this Privacy Policy.

If required by law, we will obtain your consent or provide you with an opportunity to opt-in or opt-out, if applicable, of any new uses of your personal information.

Contact Us

If you have questions or concerns regarding your privacy, you can contact us using the following information:

Name : Martinez Totalentreprenad AB

Email address: offert@martinezbygg.se